Mannen ble dømt for vold mot nabo-sønnen. Nå er han dømt for truende atferd mot offerets mor

Mannen (56) er domfelt og bøtelagt en rekke ganger tidligere, senest i august 2018.

DØMT: Mannen ble nok en gang dømt for lovbrudd i Nord-Troms tingrett.  Foto: Petter Strøm

Eksklusiv

Tiltalte ble idømt 90 dagers fengsel i august i fjor. Den dommen var en fellesstraff med en annen dom fra 9. april samme år.