For tre år siden kom Ahmed Khalil til Norge som flyktning. Nå har han lært seg norsk og vil starte skredderi i Tromsø

En suksesshistorie, sier Voksenopplæringa.
Eksklusiv

Khalil var blant de syriske flyktningene som syklet over grensen fra Nikkel i Russland til Kirkenes. Tre år senere har han lært seg norsk og vil skape sin egen arbeidsplass.