Ny mentorordning skal få flere arbeidsløse innvandrere i jobb

Innvandrere sliter med å få innpass i yrkeslivet til tross for høy kompetanse. Nå håper NAV Tromsø at ei ny mentorordning kan bidra til at de kommer raskere i arbeid.

SAMARBEIDSPROSJEKT: Prosjektleder Inga Ingebrigtsen (til venstre) i NAV Tromsø og direktør Trude Nilsen i Næringsforeningen i Tromsøregionen samarbeider med Flyktningtjenesten i Tromsø kommune om å få høyt utdannede innvandrere ut i arbeid gjennom en mentorordning. Foto: Kjetil Vik 

Eksklusiv

Nylig fikk NAV 650.000 kroner i støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til et prosjekt med mentorordning i Tromsø. Målet med prosjektet er å matche 12 arbeidssøkere med en arbeidsplass som er relevant for arbeidssøkerens medbrakte kompetanse, enten den er akademisk eller yrkesfaglig.