Har ventet i 10 år på avlastningsboliger: Nå er forventningene skyhøye

Da Oddny Johnsens datter var på Nansenveien Avlastning for 13 år siden fikk hun vite at det bare var midlertidig, og at de dårlige lokalene skulle erstattes med nybygg.

FORVENTNINGER: Når det nye prosjektet Sommerlyst barne- og avlastningsboliger står klart til å tas i bruk håper Oddny Johnsen som representant for foreldrene at innholdet blir minst like bra som utseende. 

Eksklusiv

– Datteren vår var fire år da vi fikk tilbud om avlastning i Nansenveien. Lokalene var forferdelige og det ble senere avdekket at de var fulle av fukt og råte. Kommunen unnskyldte lokalene, men sa de var midlertidige og at det skulle bygges nytt. Nå er datteren vår 17 år og nye lokaler er ennå ikke bygd, sier Oddny Johnsen.