Teknologiekspert er skeptisk til politikernes lovprising av GPS-basert veiprising

Vidar Berg fra IT-Forum mener vi enda har et stykke igjen før GPS-teknologien kan tas i bruk av Tromsø kommune.

SKEPTISK: Vidar Berg, leder i IT-Forum, tror det kan ta opptil ti år før alt vil være på plass for GPS-basert veiprising som inntektskilde for kommunen. foto: Håkon Steinmo 

Eksklusiv

I januar ga Datatilsynet klarsignal for et GPS-basert veiavgiftssystem som kan erstatte dagens veiavgifter, inkludert bompenger.