Tromsø-forskere anbefaler marine industriparker i ny rapport: – Lukkede oppdrettsanlegg ligger et stykke fram i tid

Forskere fokuserer på åpne anlegg i letingen etter nye sjøarealer til oppdrettsnæringen.

Illustrasjonsbilde av åpne merder i Kaldfjorden. 

Eksklusiv

Utviklingen av norsk havbruksnæring gjør tilgang på nye sjøarealer nødvendig, ifølge en spørreundersøkelse blant oppdretterne selv i 2015.