Bybildet:

Fredheim med Moursund i tårnet

Landstedet «Fredheim» må nesten regnes som begynnelsen på Tromsø villastrøk. Mye takket være mannen i tårnet.
Eksklusiv

Dette tør være et herlig bilde tatt på «Fredheim» – sannsynligvis med byggherren selv, overrettssakfører Kr. Moursund, i tårnet. Et stykke på vei er nok dette et klassisk eksempel på hvordan mange etablerte sitt sommersted på «øen». Der det ikke var mulig å rydde plass til en benk på et utsiktssted – de såkalte champagnehaugene – ble det i stedet bygget utsiktstårn.