Retter opp mangler etter Kirkeparken-fornyelse

Den universelle utformingen i gågata og Kirkeparken må utbedres på grunn av mangler ved trapper og ramper.

UTBEDRES: I løpet av sommeren skal Kirkeparken utbedres. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Det går fram av et brev fra Park og friluft i kommunen til fylkeskommunen, hvor det søkes om tillatelse til inngrep i den fredede Kirkeparken.