Pionerbygging på Storgatbakken

De ser i grunnen ikke så oppjaget ut, disse tre karene, men her er det en solid gravetraktor som gjør jobben.
Eksklusiv

Oppdraget ser ut til å være av kommunal karakter, men entreprenør Nils Meland ser ut til holde lastebilen.