Aktor om Ludvigsens løgner: – Hvorfor skal vi tro ham i dag?

Aktor tegner i sin sluttprosedyre et bilde av en fylkesmann som utnyttet seg av sin stilling, som løy til politiet og som manipulerte og presset fornærmede.

FORKLARING: Tiltalte Svein Ludvigsen forklarer seg under straffesaken i Nord-Troms tingrett.  Foto: Tegning: Elin Fagertun

Eksklusiv

Statsadvokat Tor Børge Nordmo startet sin prosedyre mandag morgen i Nord-Troms tingrett med å påpeke at det ikke holder at det har skjedd en seksuell handling i saken mot Svein Ludvigsen (72), men at den seksuelle handlingen må ha skjedd under misbruk av stilling.