Skal telle alle som kjører eller sykler forbi her

13 områder i Tromsø får tellepunkter som skal holde styr på hvor mange biler og sykler som passerer.
Eksklusiv

Prosjektet er en del av Tenk Tromsø. Formålet er å opprette et felles system for telling av biler, syklende og gående i byområdet. I første omgang lyses det ut oppdrag for 13 målepunkter for biler og sykler. Tre steder skal også få sykkelbarometer som viser hvor mange som til enhver tid har passert.