Fikk kun fem søkere til tre rektorstillinger: – Vanskelig å rekruttere

Tromsø kommune har i vår utlyst tre rektorstillinger ved Tromstun, Selnes og Sommerlyst skole, men fikk totalt sett bare inn fem ulike søkere til stillingene.
Eksklusiv

– Generelt er det vanskelig å rekruttere søkere til rektorstillinger, det er en nasjonal erkjennelse, fastslår sekssjonssjef for skole og voksenopplæring i Tromsø kommune, Grete Ollila.