Havna sperret veien til kirkegården. Nå flyter søppelet fordi søppelbilene ikke kommer til

Plutselig ble veien opp til Elvestrand gravlund i Tromsdalen sperret av med store steiner.

RESPEKTLØST: Jan Magnus Henriksen synes det er respektløst ovenfor brukere av gravlunden å sette sperringer ved inngangen. 

Eksklusiv

15. juli sendte Jan Magnus Henriksen, som er medlem av Tromsøysund menighetsråd, brev til kommunen om at det var satt opp store steiner som sperret nedre inngang til Elvestrand gravlund i Tromsdalen. Han fikk ikke svar, men Tromsø kirkelige fellesråd tok tak i saken.