Antallet unge folkevalgte kan doble seg ved høstens valg:

60 år skiller Sidsel (77) og Sigrid (18), men til høsten er begge aktuelle for kommunestyret

Politikk er et av få områder i samfunnet hvor kollegiet både er født under 2. verdenskrig og etter tusenårsskiftet. Det ser både unge og eldre politikere på som en styrke.

Vaffellunsj: Sidsel Haldorsen (77, til venstre) inviterte ungdomspolitikerne Sebastian Henriksen (21) og Sigrid Bjørnhaug Hammer (18) på vafler. Trass både aldersforskjell og ulik partitilhørighet er trioen enig om mye, spesielt spørsmål rundt Nord-Norgebanen. 

Eksklusiv

I Tromsø er Sidsel Haldorsen (77) en av de eldste kandidatene med reelle muligheter om å komme inn på kommunestyret. Haldorsen, som har sittet flere ganger i kommunestyret for Arbeiderpartiet, er satt opp på 8. plass på listen til partiet.