Atomkraftverk kan være fremtiden mener Tromsø-forskere: – Helt risikofritt

Tromsøfysikerne Odd Erik Garcia og Audun Theodorsen samarbeider opp mot internasjonale forskermiljøer for å dekke fremtidens energibehov.

SAMME SOM SOLA: Tromsøfysiker Odd Erik Garcia (høyre) forteller at energien bak solstrålene kommer fra en kjernereaksjon som kalles fusjon. Det er denne reaksjonen de ønsker å gjenskape. Til venstre sitter postdoktor og samarbeidspartner Audun Theodorsen.   Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

I solens kjerne er temperaturen nesten 15 millioner grader. Den varmen skapes av en energirik prosess som på fagspråket kalles fusjon. Tromsøfysikerne Odd Erik Garcia og Audun Theodorsen kan alt om denne prosessen, men ikke nok med det: De prøver å gjenskape den på vår egen klode, og da med temperaturer som langt overgår solens.