Tromsø kommune deltar i nytt forsøk:

I år er valgkortet digitalt

Ved årets valg mottar de fleste velgerne i Tromsø kommune valgkortet via SMS.

DIGITALT: Tromsø er en av 18 kommuner som deltar i forsøket med elektroniske valgkort i år. Foto: Illustrasjon / Tromsø kommune 

Eksklusiv

Valgkortet for kommunestyre- og fylkestingsvalget blir i år tilsendt digitalt til de fleste velgerne i Tromsø. Kommunen deltar i et forsøk, hvor rundt 550.000 velgere i 18 kommuner mottar valgkortet digitalt. Det er Valgdirektoratet som har ansvaret for forsøket på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.