Reineier mot planforslag for alpinlandsby

Som leder av den berørte siidaen i Kvaløya reinbeitedistrikt går Per Kitti mot planforslag om alpinlandsby.

NEGATIVT: Reineier Per Kitti mener planene for Finnheia alpinlandsby er uforenlig med reindrift. 

Eksklusiv

Det kommer fram i en uttalelse til detaljreguleringsplanen for Finnheia alpinlandsby, forfattet av reineier Per Kitti.