Arbeiderpartiet vurderte å snu i bompengesaken etter velgerflukt

Arbeiderpartiet har sunket som en stein på målingene i Tromsø, og ligger an til å gjøre sitt dårligste valg siden krigen. Partistyret diskuterte om en løsning kunne være å snu i bompengesaken.

SPØRRENDE LEDER: Tromsø Ap-leder Arild Hausberg tok opp bompenger på et internt styremøte. Der diskuterte de om de skulle justere partiets standpunkt, men kom fram til å stå på partiprogrammet.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

På et internt styremøte i Tromsø Ap i vår løftet lokallagsleder Arild Hausberg saken, hvor de diskuterte om Arbeiderpartiet skulle stå på standpunktet om å fortsatt være for en byvekstavtale og bompenger, eller om de skulle snu.