Nordlys vind stiller seg uforstående til søksmålet: – Man vet ikke på forhånd nøyaktig hvordan vederlaget skal beregnes

Nordlys vind, som bygger vindmølleparken på Raudfjell og Kvitfjell på Kvaløya, trodde at de hadde forståelse fra grunneier for at betalingen var vanskelig å gjennomføre innen fristen, og bedyrer at de skulle betale ut vederlaget.

UTBYGGER: Stephan Klepsland (til høyre) er prosjektleder for Nordlys vind. Her sammen med sin advokatene Caroline Waller og Christian Reusch.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Nordlys Vind mener at det ikke er grunnlag for å heve grunneieravtalen med tre av grunneierne på Raudfjell og Kvitfjell.