Dette betyr den nye bompengeavtalen for Tromsø

Regjeringspartiene er enige om en ny bompengeavtale, men i Tromsø hersker det stor usikkerhet om hvilke konsekvenser den vil få.

BOMSTASJON I DRIFTSBUDSJETTET: Ordfører Kristin Røymo (Ap) er glad for at Tromsø omsider får en bompengefri E8, men mener at bommen i Ramfjord nå vil bli plassert i driftsbudsjettet og belaste midler som skulle ha gått til å ansette nye lærere og sykepleiere. FOTO: FRANK LANDE 

Eksklusiv

I avtalen som ble inngått fredag står det blant annet at staten vil øke sitt bidrag i kollektivprosjekter fra 50 til 66 prosent. Nytt er også kravet om at fylke og kommune betaler en egenandel på 20 prosent, men det åpnes samtidig for at riksveiprosjekter kan holdes utenfor bypakkene og finansieres isolert.