Har kartlagt 350 trehus i sentrum: – Vil unngå reprise av den store bybrannen

De siste ti årene har mange trehus i sentrum blitt skadet i brann. Nå presenterer Brann og redning en rapport om hvordan brannsikringen av 350 eldre trehus kan bli bedre.

PLANLEGGER: Dan Tore Lyseggen (til venstre) og Jonny Magne Nilsen i Brann og redning. 

Eksklusiv

Tromsø er en av byene i Norge med størst sammenhengende eldre trehusbebyggelse.