Politiet til Tromsø-politikerne: Slik kan dere forebygge ungdomskriminalitet

Politiet ber politikerne satse på de tidlige skoletrinnene, og flere miljøarbeidere og helsesøstre på skolen.

ETTERLYSER GREP: Stasjonssjef Anita Hermandsen og seksjonsleder Lars Lindén i seksjon for etterretning og forebygging, mener mer må gjøres tidlig i skoleløpet for å forebygge kriminalitet blant ungdom. 

Eksklusiv

Mens valgkampen tilspisser seg, og mange interessegrupper forsøker å påvirke politikerne i ulike retninger, har politiet i Tromsø noen oppfordringer til Tromsø-politikerne hvor hvordan de kan bidra til forebygging av ungdomskriminalitet, og å sikre god oppvekst for unge i Tromsø.