Disse har fått tilbud om toppjobber i Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilsettingsprosessen for det nye storfylket er godt i gang.

FYLKESKOMMUNEN: Tilsettingsutvalget har tilbudt jobb til fire personer i den nye Troms og Finnmark fylkeskommunen. To av disse kommer fra jobber i Troms fylkeskommune. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I begynnelsen av august ble det kjent at Stein Ovesen har blitt ansatt som den nye administrasjonssjefen i Troms og Finnmark fylkeskommune.