Disse vil bli ny teatersjef på Hålogaland Teater

Søkerlisten for sjefsjobben ved teatret er klar. Totalt har åtte personer søkt på stillingen, hvorav seks er menn.

Hålogaland Teater  Foto: Ola Røe

Eksklusiv

Den forrige teatersjefen, Inger Buresund, ble 2. november 2018 avskjediget, og fratrådte sin stilling øyeblikkelig etter en varslingssak. Buresund ble ansatt i 2016, for en åremålsperiode på fire år, og skulle ha jobbet ved teateret ut 2020.