Har huset museum, kunstforening og nazister: Nå lages det film om dette historiske Tromsø-bygget

Det hersker stor usikkerhet rundt fremtidig bruk og eierskap av Muségata 2. Filmen om det historiske bygget, som ruver i ensom majestet på sørsiden av Mack-kvartalet, tar for seg både fortid og fremtid.

BYGG MED MYE HISTORIE: Tidligere intendant og prosjektleder Dag Solhjell er blant intervjuobjektene i filmen om Muségata 2, som kunstner Kristin Tårnes skal ferdigstille til juni neste år. Foto: Helge Skog 

Eksklusiv

Filmen lages av kunstner Kristin Tårnes, som siden 2012 har hatt atelier på loftet av bygget – i arbeidsfellesskapet hun deler med flere andre Tromsø-kunstnere.