Frykter forsøpling, villcamping og manglende trafikksikkerhet etter fjerning av parkeringsforbud

Både Avinor og Tromsø kommune ber grunneierne om å sette en stopper for villparkeringen rundt fiskehjellene ved flyplassen.

VILLPARKERING: Dette området var tidligere stengt for parkering, men etter nyttår ble forbudsskiltene fjernet. Nå er det mange som bruker stikkeveien ved fiskehjellene som langtidsparkering.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Stikkveien bak kunstverket «Fiskehjellen Elsa» ved flyplassen har i flere år blitt brukt som gratis «villparkering» av reisende som ikke ønsker å bruke p-plassene tilknyttet Avinor.