Bybildet:

Nattlig promenade opp Bankgata

Bildet blir en slags klassiker for hva Tromsø er kjent for, at folk flanerer i byens gater til alle tider på døgnet.
Eksklusiv

Ser en ned mot nordveggen på Arnesen-brygga, så skinner sola langt innover. Vi bare antar at soluret nærmer seg klokken 02, eller der omkring.