Peab vil bygge 80 seniorboliger på Hvilhaug

Eiendomsselskapet Peab Bjørn Bygg planlegger å bygge cirka 80 nye seniorboliger like ved siden av det gamle sykehjemmet på Hvilhaug.

ELDREBOLIGER: I Inga Sparboes vei ønsker Peab å bygge 80 eldre- og seniorboliger mellom Meieriet og Hvilhaug. Ill: AT Plan & Arkitektur 

Eksklusiv

1. oktober kjøpte Peab tomta for 53 millioner kroner etter en budrunde fra daværende eier Odd Fellow.