Advokat påpekte EØS-reglene som ville frifinne klienten. Nord-Troms tingrett avviste argumentet og dømte småbarnsmor til fengsel

Advokat Anneli Bendiksen forsvarte en kvinne som i Nord-Troms tingrett var anklaget for trygdesvindel. Bendiksen mente at kvinnen burde frifinnes på bakgrunn av at kvinnen opptrådte i henhold til EØS-avtalen og dermed innenfor norsk lov.

AVFEID: Advokat Anneli Bendiksen forsvarte en kvinne som trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Hun viste til de aktuelle EØS-reglene i retten, men ble avfeid. 

Eksklusiv

Tingretten så imidlertid bort fra avtalen og dømte kvinnen for grovt uaktsomhet og fengsel i 21 dager.