Harene på Reinøya:

En hyllest til hare og prest

Presten O. Bugge Nundals (1886–1952) handlinger på Reinøya i oktober 1922 satte spor etter seg opp til våre dager. Bokstavelig talt.

HARE: Selv om haren som regel lever alene, kjenner man til observasjoner fra Nord-Norge – også på Reinøya – som tilsier at de samler seg i større flokker om vinteren. Dette kan være en forsvarsmekanisme mot rovdyr. Hvis rovdyr skulle dukke opp, sprer hareflokken seg i alle retninger for å skape forvirring. Det er uklart hvorvidt det var nordhare eller sørhare som Nundal satte ut i 1922. Hvis det var en sørhare (Lepus europaeus), så står den i dag på den norske svartelista, mens nordharen (Lepus Timidus) står på den nasjonale rødlista. Foto: Kristian Sivertsen, Statskog 

Eksklusiv

I «Tromsø – dagblad for Nord-Norge» den 23. oktober 1922 kunne man lese følgende innlegg: