Tror et «ja» til lukkede oppdrettsanlegg kan smitte til flere kommuner

Regionsjef for Sjømat Norge mener nye arealer til oppdrettsnæringen vil gjøre produksjonen mer miljøvennlig, og frykter at et krav om lukkede anlegg vil spre seg til andre kommuner.

REGIONDIREKTØR: Sjømat Norges regiondirektør, Marit Bærøe, ønsker flere lokaliteter for oppdrettsnæringen i Tromsø.   Foto: Troms Folkeblad

Eksklusiv

Når ny kystsoneplan skal vedtas om ett års tid, kan politikerne velge å sette en stopper for nye områder til oppdrettsnæringen. Det kan for eksempel begrunnes i at politikerne ønsker å vente til lukkede anlegg er en realitet.