Sykepleierforbundet ber staten overta driften av luftambulansen

«Alle mennesker i Norge har rett på hjelp til rett tid og det oppnår vi ved å kutte ut anbud på livsviktige tjenester», heter det i et vedtak fra landsmøtet til Norsk Sykepleierforbund.

BER STATEN OVERTA: Norsk Sykepleierforbund vil at staten skal overta den operative driften av luftambulansetjenesten. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte mener at en statlig overtakelse av den operative driften av luftambulansetjenesten er nødvendig.