Brann og redning fant tre avvik etter første tilsyn på Framsenteret – nå må de dokumentere brannsikkerheten

Eier kunne ikke dokumentere at bygningen har tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå og systematisk sikkerhetsarbeid. – Det er ikke uvanlig, sier fagleder for særskilt tilsyn i Tromsø brann og redning.

AVVIK: Tromsø brann og redning har avdekket tre avvik på Framsenteret etter første inspeksjon. – Det betyr ikke at bygget ikke er brannsikkert. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Tromsø brann og redning gjennomførte 8. november en brannteknisk inspeksjon på Framsenteret, gjennom samtaler, gjennomgang av dokumentasjon og verifikasjoner.