Anbefaler politikerne å vedta piggdekkavgiften: – Det eneste virkemiddelet som monner nok

Før nyttår må politikerne i Tromsø ha vedtatt en tiltaksplan mot luftforurensing. Administrasjonen anbefaler piggdekkavgift som det viktigste verktøyet.

1.400 kroner: For å kunne kjøre med piggdekk en hel sesong i Tromsø må man – trolig – i fremtiden ut med 1.400 kroner i året i avgift. Foto: NTB scanpix 

Eksklusiv

– Vi har prøvd å redusere mengden svevestøv i Tromsø, men ingen av de virkemidlene – som piggdekkpant – vi har brukt, har vært tilstrekkelige, sier avdelingsdirektør for byutvikling, Mette Mohåg, til iTromsø.