Dobler drivstoffavgiften - vil bruke deler av pengene til sikring av skoleveier

Drivstoffavgiften i Tromsø blir på to kroner mot dagens éne, og brorparten skal brukes til oppgradering av Stakkevollveien og sikring av skoleveier.

VIL FORLENGE: Administrasjonssjefen vil sende søknad til Samferdselsdepartementet om å få kreve inn drivstoffavgift i Tromsø fram til utgangen av 2020.  Foto: Christer Remen

Eksklusiv

Det vedtok politikerne i kommune- og byutviklingsutvalget.