– Vi har 13-åringer med narkotikagjeld som ikke kommer seg ut av miljøet

Tirsdag fikk politikerne i formannskapet en orientering om U16-gruppa som jobber for å hindre at ungdom havner i kriminelle miljøer.

VIL FOREBYGGE: Kenneth Helberg i politiet sier det er billigere å forebygge utenforskap enn å rehabilitere i ettertid.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Politioverbetjent og hovedansvarlig for forebygging i politiet, Kenneth Helberg, møtte i formannskapet tirsdag for å orientere politikerne om det tverrfaglige samarbeidet for å møte økningen i ungdomskriminalitet i Tromsø.