Kun Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) stemte imot da politikerne vedtok å gå videre med samisk hus i Tromsø

Formannskapet vedtar å jobbe videre i samarbeid med Sametinget og fylkeskommunen om å etablere et samisk hus som et regionalt og internasjonalt urfolks- og kultursenter.

NEI TIL SAMISK HUS: Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener at kommunens lovpålagte oppgaver må prioriteres framfor stadig nye prosjekter.  Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Høsten 2018 stilte kommunestyret seg positive til å få etablert et samisk hus i Tromsø. Deretter ble det laget en arbeidsgruppe bestående av representanter for samiske organisasjoner og Gáisi språksenter.