Bybildet:

Skiutfarten økte med fergekapasiteten

I dag setter vi oss i en oppvarmet elbil og kjører flere timer til et velegnet sted å gå på ski. Her er et par bilder som viser hvordan den samme utfarten foregikk – før og etter at «Danske-Johanne», eller «Ferje I», ble satt i fart over Tromsøysundet.
Eksklusiv

Hvor lang denne køen med skiløpere var utenom vårt hovedbilde, er vanskelig å si. Men vi har sett et bilde hos Ytreberg, tatt av fergestyrets formann, Erling Bangsund, som beskriver hvordan ting foregikk på utfartsdager. For mens fergedekket ennå er fullt av skiløpere, hadde første del av køen nådd toppen av Fergebakken. Og da gikk de fem-seks personer i bredden. Ikke rart fergestyrets formann var interessert i å dokumentere det fotografisk, men det spørs om ikke passasjersertifikatet ble en smule overskredet?