Kuttlisten for å gjøre E8 billigere: Fjerner gatelys, planfrie kryss og 300 meter vei

Vestre trasé skal koste nærmere 1,9 milliarder kroner. For å oppnå den prisen har Statens vegvesen nå kuttet veitiltak til 150 millioner kroner.

NY BRU? Ifølge Statens vegvesen er mye det samme på den nye versjonen av vestre trasé, men det kan bli en annen type bru enn i denne ti år gamle grafikken. Grafikk: Statens vegvesen 

Eksklusiv

Regjeringen lovet ny vestre trasé uten bompenger under valgkampen i år, men satte samtidig et krav om at ny E8 i Ramfjord ikke skal overstige 1,890 milliarder kroner.