Vil kutte en tredjedel av kulturbudsjettet, avskaffe eiendomsskatten og ha gang- og sykkelsti langs toppen av øya.

– Vi velger å foreslå kutt der det svir minst. Det tør ikke de andre partiene.

VIL KUTTE KULTUR: Fremskrittspartiets Anni Skogman vil redusere kulturbudsjettet i kommunen med en tredel. 

Eksklusiv

Fremskrittspartiets Anni Skogman og resten av opposisjonspartiene i kommunestyret vil fremme egne forslag i kommunestyret når budsjettet og økonomiplanen for 2020 til 2023 skal vedtas.