Planlegger nytt boligfelt med eneboliger og egen barnehage på beste vestkant

Peab Eiendomsutvikling Nord har siden 2011 båret på store planer for de 62 dekarene like sør for Holt. Nå håper de på byggestart allerede neste år.

BLOKK OG BARNEHAGE: Over barnehagen, som ligger nederst mot veien, ligger ni større eneboliger, mens det oppe ved blokken er tenkt fem til. De mindre eneboligene skal bygges i kjede. Det litt større huset med rødt omriss er et bolighus som ligger like utenfor planområdet, mens den grå blokken like ovenfor barnehagen er en låve som skal rives. Skisse: AT Plan & arkitektur 

Eksklusiv

Mellom Holt og Vangberg, vest på Tromsøya, ligger det et smalt stykke jord som knapt er bebygd. På eiendommen står det i dag en låve som skal rives, og like ved er det bygd et bolighus. Om Peab får det som de vil, vil bolighuset i løpet av de neste to årene få godt med selskap. På tomta vil selskapet nemlig bygge 41 eneboliger og kjedehus, samt ei blokk med 80 leiligheter helt øverst i terrenget, like vest for Bak-Olsen.