Her skal det bygges trådløse leiligheter med smarthusteknologi

Boligene som bygges mellom Strandkanten og Bjerkaker neste år skal bruke trådløs smarthusteknologi.

SMARTE: Sommeren 2020 starter byggingen av boligene som skal være trådløse og ta i bruk smarthusteknologi. 

Eksklusiv

Neste sommer starter byggingen av boligprosjektet Sjøkanten Park. Her skal 108 leiligheter fordelt på tre bygg mellom Strandkanten og Bjerkaker bygges med trådløs smarthusteknologi.