Rasfaste Jøvik-innbyggere mener veientreprenør bryter kontrakt:

Frivillige samlet inn førstehjelpsustyr og startet beredskapsgruppe, men de kommer seg ingen vei fordi det ikke er strødd

Entreprenøren forplikter seg i kontrakten til å ha strø- og brøytebil stående nord for ura i tilfelle veien sperres av skred, men nok en gang er tre mil vei ukjørbar.

FORTVILT: Bjørn Stakkenes (til høyre) mener det er på høy tid at selskapet som har forpliktet seg til å holde veien nord for Holmbuktura kjørbar, leverer i henhold til kontrakten.  Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

Holmbuktura er igjen stengt og Jøvik isolert som følge av snøskred. Opp gjennom årene har dette begynt å bli vanlig kost for de rundt 70 innbyggerne i bygda. Så vanlig er det at veien er sperret grunnet skred, at vedlikeholdsselskapet Mesta AS i kontrakten med Statens vegvesen forplikter seg til å ha en brøyte- og strøbil stående nord for skredområdet.