Kvaløysletta skole får tilsynsbesøk av fylkesmannen – valgt ut fordi det er størst sjanse for å finne brudd på regelverk der

Skolesjef Grete Ollila ser fram mot tilsynet og håper alle skolene i kommunen kan lære noe av det.

KALDT PÅ SKOLEN I slutten av januar i fjor tok noen av elevene på Kvaløyasletta skole på seg yttertøy i klasserommet for å holde varmen. Elevene Vidje Reithe (til venstre) tok med seg ovn hjemmefra, her sammen med Thea Sørensen i 10C.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Når fylkesmannen skal kontrollere om skoleeier Tromsø kommune følger regelverket i opplæringsloven har de valgt seg ut å undersøke praksis ved Kvaløysletta skole. Bak valget av skole ligger en risikovurdering som bygger på informasjon fylkesmannen har fra ulike kilder. Kommunen og skolen er valgt ut på bakgrunn av hvor sannsynlig det er at regelverket ikke er oppfylt og på grunn av konsekvenser dette kan få for elevene.