Så mange reiste til og fra Tromsø i 2019

Selv med over to millioner passasjerer ble det nedgang fra året før.

Tromsø lufthavn  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I fjor var det 2.270.363 passasjerer til og fra Tromsø lufthavn Langnes, som er rundt 2.000 færre enn året før.