Tillitsvalgt fortviler stengeplaner av Kvaløysletta sykehjem:

– Horribelt og urealistisk

Hovedtillitsvalgt Ingrid Lettrem Olsen i Fagforbundet mener administrasjonens forslag om å stenge sykehjemmet ikke lar seg gjennomføre.

FORTVILT: Ingrid Lettrem Olsen i fagforbundet mener administrasjonens forslag er fullstendig urealistisk og lite gjennomtenkt. Hun savner også involvering av de ansatte. 

Eksklusiv

Denne uka la administrasjonen i kommunen fram en tiltaksliste for besparelse av 140 millioner kroner i helse- og omsorgssektoren. Et av forslagene innebærer en midlertidig stenging av Kvaløysletta sykehjem hvor det i dag er 62 heldøgnsplasser. Det er også foreslått renovering eller oppussing av sykehjemmet – uten at det er satt av midler til det.