Pårørende aksepterer ikke stenging av Kvaløysletta sykehjem, og retter skarp kritikk: – Et overgrep

Pårørende stiller seg fullstendig uforstående til planer om å stenge Kvaløysletta sykehjem, og mener beboerne vil bli utsatt for enorme påkjenninger.

AKSEPTERER IKKE STENGING: Pårørende Anne Kristiansen og Mary-Ann Hamsund Rikardsen er opprørt over forslaget om å stenge Kvaløya sykehjem. Her sammen med Kristiansens mor Astrid Sørensen på 84 år, like før andakt på sykehjemmet. 

Eksklusiv

– Jeg er så sint at det er like før jeg lenker meg fast.