Skolesjef kan ikke utelukke oppsigelser: – Utfordrende for lærerne som blir igjen

Tromsø-skolene må nå forberede seg på en tøffere økonomisk hverdag, og flere stillinger i skoleverket må kuttes.

LOJAL TIL BUDSJETTET: Seksjonsleder for skole i kommunen, Grete Ollila, opplyser om at kommunen og skolesektoren nå forbereder seg på strammere budsjett enn tidligere år, og at det kan bety ganske mange færre ansatte.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Politikerne har vedtatt at skolesektoren det neste skoleåret får 40 millioner kroner mindre – noe som vil bety færre stillinger på svært mange av skolene i kommunen.