Antall ansatte i reiselivet kan vokse med nesten 70 prosent

En ny rapport fra analyseselskapet Menon viser at antall ansatte i reiselivet i Norge kan øke med 66 prosent fram mot år 2050.

95.000 FLERE: Antall ansatte i reiselivsbransjen kan bli 95.000 fler ifølge en rapport som ble presentert nylig av Menon Economics. 

Eksklusiv

Rapporten er laget på oppdrag av NHO, og tar for seg potensialet innenfor flere næringer de neste 30 årene. Rapporten slår fast at reiselivet vil være en av de viktigste næringene i Norge i fremtiden.