Kommunen mangler en helhetlig plan for selvmordsforebygging

En arbeidsgruppe har lett etter sammenhenger etter fem selvmord og to selvmordsforsøk i løpet av tre måneder i 2019. Funnene tas nå med videre i et nytt planprosjekt.

LEDER ARBEIDSGRUPPE: Inger Hilde Trandem skal lede arbeidsgruppa som skal lage en helhetlig plan for selvmordsforebygging i Tromsø kommune. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

I august kom en bekymringsmelding fra Enhet for psykisk helse og rus om at det hadde vært fem selvmord eller mulige selvmord blant enhetens tjenestemottakere i perioden fra juni til august. I tillegg ble det i etterkant varslet om to selvmordsforsøk i samme periode.